Waarom is het Lifestylemastery Programma interessant voor uw bedrijf of organisatie?

Investeer in de vitaliteit van uw medewerkers! Fittere en vitale medewerkers zijn in de regel productiever, meer gefocust, alerter en creatiever. Met het Lifestyle Mastery Programma bereiken uw medewerkers dat sneller en op een verassend leuke en leerzame wijze!

Onze aanpak

Vitaliteit zit hem in de combinatie van de volgende factoren:
  • Weten:  Leren hoe je lichaam en geest werkt. Je kunt je zelf veel beter motiveren als je weet waarom het aanleren van bepaalde gezonde gewoontes goed voor je is en wat het effect is op je lichaam en geest.

Als je namelijk weet waarom je iets doet is het een stuk makkelijker om tot actie over te gaan!

  • Meten: Om gestructureerd, efficiënt en bewust richting een specifiek  doel te werken is het meten van progressie en voortgang van essentieel belang: want meten is weten! Met onze unieke Lifestyle Mastery Health Check weet je exact hoe het met je vitaliteit  is gesteld!

 

  • Combinatie: Succes zit hem in de juiste balans in lichaamsbeweging, voeding, rust, ontspanning en de mate waarin je sociaal actief en intelligent bent.

 

  • Focus:  Kleine stappen maken en je richten op haalbare persoonlijke doelen. Het is veel makkelijker om een gezonde gewoonte toe te voegen aan je dagelijkse routine dan iets te gaan doen wat volledig uit je comfort zone ligt.

 

  • Volharding: Nu je weet dat gedrag lastig is te veranderen moet je wel de discipline kunnen opbrengen om het tenminste 60 dagen vol te houden. En dat lukt natuurlijk makkelijker als het om een kleine aanpassing gaat in je dagelijkse routine!

Natuurlijk mag je af en toe de bocht uitvliegen, en voel je dan vooral niet schuldig. Als je daarna de draad maar weer oppikt! 

  • Tijd: je kunt niet van jezelf vergen dat je dagelijks uren besteed aan het veranderen van je leefstijl. Als je dat niet gewend bent. Maar iedereen heeft elke dag echt wel 8 minuten tijd over om daar aan te werken. Weten dat het je maar 8 minuten per dag kost maakt de drempel een stuk lager om tot actie over te gaan!

 

Makkelijk & resultaat gericht

Met ons cursus aanbod krijgen uw medewerkers toegang tot een uitgekiend, allesomvattend persoonlijk lesprogramma voor leefstijl verandering en gezondheidsverbetering met meetbare en behapbare doelstellingen, gerichte oefeningen en opdrachten, persoonlijke online coaching, workshops, metingen en gegarandeerd resultaat!

Meetbare resultaten

De individuele programma’s worden zo gemaakt dat zij naadloos aansluiten bij de behoeften van de werknemer en passen binnen de cultuur van de organisatie. Door alle deelnemers de mogelijkheid aan te bieden zich consequent te laten testen en monitoren kan er een resultaatgericht programma voor leefstijlverandering en gezondheidsverbetering worden opgesteld. Het testen en meten gebeurt met de Lifestyle Mastery Health Check, een van de meest uitgebreide  gezondheidsmetingen op de markt. Hiermee worden vorderingen van de deelnemers op een betrouwbare en inzichtelijke manier in beeld gebracht aan de hand  van 25 gezondheidsparameters zodat ze doelgericht aan zichzelf kunnen werken.

 

Secured datasharing

De persoonlijke intake resultaten, testresultaten en metingen worden in een veilige omgeving opgeslagen en zijn niet voor de werkgever toegankelijk. Daarmee borgen wij de privacy van de deelnemers. De werkgever krijgt daarentegen na elke meting een rapportage over de voortgang van de deelnemers  die wij op basis van de geanonimiseerde gebruiksgegevens van de applicatie en het gezondheidsmanagementsysteem opstellen. Zo kunt u exact volgen of, hoe, wanneer en in welke mate het programma heeft bijgedragen aan de verbetering van de algehele gezondheid, prestaties en wel beleven van de deelnemende groep medewerkers.

 

Waarom is het Lifestylemastery Programma interessant voor uw werknemer?

Totale gezondheid

Met onze online cursus, opdrachten en de dagelijkse 8 minuten Challenge stelt u uw medewerkers eenvoudig in staat om zelfstandig en resultaat gericht met hun gezondheid aan de slag te gaan op een behapbare, efficiënte en leuke manier!

Doe de Lifestyle Masterytest!

Wij bieden een test aan op grond waarvan de individuele interesse van uw medewerkers voor het Lifestyle MasteryProgramma binnen uw organisatie op een snelle en overzichtelijke wijze kan worden aangetoond. Zo weet u binnen no- time hoeveel mensen daadwerkelijk interesse tonen in het volgen van ons Programma!

Individueel programma 

Persoonlijke aandacht is belangrijk! Het maakt voor een medewerker enorm veel verschil als hij of zij het gevoel heeft dat zijn persoonlijke omstandigheden gezien en erkend worden. Daarom krijgt iedere deelnemer een individueel programma gebaseerd op zowel zijn eigen wensen en behoeften als ook de resultaten van de Lifestyle MasteryHealth Check, waarmee wij ook echt een impact op hun leefstijl en gezondheid te maken.

Motivatie

Wij zorgen ervoor dat de deelnemers over een langere periode worden gestimuleerd, gemotiveerd en betrokken blijven. Dit doen wij door ons unieke aanbod van leerzame en leuke ‘Challenges’ en workshops die gebaseerd zijn op de zes pijlers van het Lifestyle MasteryProgramma. Elke Challenge is resultaat gericht en kost de deelnemer niet meer dan 8 minuten per dag. En door structureel te meten is de progressie ook meteen zichtbaar en dat motiveert!

Easy en safe

Met een paar simpele handelingen kunnen uw medewerkers zichzelf aanmelden via de online applicatie en kunnen zij meteen aan de slag gaan. De persoonlijke intake resultaten, testresultaten en metingen worden in een veilige omgeving opgeslagen en zijn niet voor de werkgever toegankelijk. Daarmee borgen wij de privacy van de deelnemende werknemers. De werkgever krijgt een algemene overzichtsrapportage over de voortgang van de groep deelnemende werknemers op basis van de geanonimiseerde gebruiksgegevens van de applicaties.

Meetbare resultaten

Wij geven ze, als ze dat willen, een uitgebreide en unieke Lifestyle MasteryHealth Check. De Lifestyle MasteryHealth Check biedt een professionele, snelle en integrale vitaliteitsmeting op basis van 25 vitaliteitsparameters. waarbij o.a. stofwisseling, hart- en vaatfunctie, ademhaling, lichaamssamenstelling, flexibiliteit en mentale gesteldheid worden gemeten.

De apparatuur die wij voor deze check gebruiken zijn allemaal klinisch gevalideerd en vormen geen enkele belasting voor de deelnemers. De gehele check, die op locatie wordt uitgevoerd, neemt niet meer dan 30 minuten in beslag inclusief intake gesprek met de deelnemer. Alle meet data is opgeslagen in een beveiligde omgeving en wordt alleen gedeeld met de deelnemer persoonlijk.

 

Duurzame inzetbaarheid van de medewerker is een topic dat veel aandacht vraagt van de werkgever.

Werknemers zullen gezien het veranderende pensioenstelsel, de vergrijzing en de krimpende arbeidsbevolking langer moeten doorwerken. Toenemende aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers is daarom nu harder nodig dan ooit!
Voor onze propositie zijn de ervaringen die werkgevers hebben met de huidige vitaliteit programma’s bepalend geweest.
Vitaliteit programma’s

Onderzoek (Global Benefits Attitudes Survey (GBAS) van 2015-2016 ) leert dat de aangeboden vitaliteit programma’s meestal niet direct inspelen op de behoeften van de werknemers en ook meestal niet aansluiten op de bedrijfscultuur. In veel gevallen spelen er meerdere factoren onder werknemers, zoals gezondheidsklachten, stress én financiële zorgen. Van alle werknemers maakt maar 38% gebruik van de gezondheids- of welzijnsactiviteiten die hen worden aangeboden.

Behoeften werknemer

Om succesvol te kunnen zijn moet een vitaliteit programma een afspiegeling zijn van de behoeften van werknemer en binnen de cultuur van de organisatie passen. De meeste werknemers staan open voor werkgevers die betrokken zijn bij hun gezondheid. 54 % van de Nederlandse werknemers vindt zelfs dat hun werkgever een actieve rol moet spelen bij het stimuleren van een gezonde leefwijze. Dit vertaalt zich echter niet altijd in deelname door de werknemer zelf.

Gezonde en veilige cultuur

Uiteraard is de werknemer in beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Maar de werkgever heeft ook een sleutelrol bij het nastreven van een gezonde levensstijl. Deze kan op de werkplek zorgen voor een ‘gezonde’ en ‘veilige’ cultuur, waarin gezondheid en welzijn centraal staan. Uit het GBAS onderzoek blijkt dat werknemers bereid zijn om hun leefwijze te veranderen, mits dat gebeurt via een effectief en slim voorlichtingsprogramma. Het helpt zeker als de werkgever daar speciale ‘motivators’ voor inzet zolang het geen financiële beloningen zijn.

Vertrouwen

Iets anders wat de betrokkenheid van de werkgever bij hun personeel in de weg lijkt te staan staat is een gebrek aan vertrouwen. Werkgevers moeten hun personeel ervan overtuigen dat de gezondheid en het welzijn van de werknemer bij hen centraal staat. Enkel het aanbieden van een programma levert waarschijnlijk niet veel op.

Succes factoren

Wij denken dat het succes van gezondheids- en productiviteitsprogramma’s niet zozeer afhangt van de verzameling programma’s en activiteiten zelf, maar wel van de manier waarop deze programma’s binnen de organisatie worden opgezet, beheerd, gecommuniceerd, aangeboden en ondersteund.