Privacy Statement

Hieronder vindt u het Privacy Statement met betrekking tot de deelnemers aan de Lifestyle Mastery Programma’s.

 Wie zijn wij

Lifestyle Mastery

Melkweg 1B

1406PM Bussum

www.lifestylemastery.nl

Contactgegevens

Michiel Vlam is de functionaris Gegevensbescherming van Lifestyle Mastery (michiel@lifestylemastery.nl)

 Onze rol bij het verwerken van uw persoonsgegevens

Lifestyle Mastery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze programma’s.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Biometrische gegevens

 

Lifestyle Mastery verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uitvoering te kunnen geven aan het Lifestyle Mastery Programma;
 • Door de disclaimer te ondertekenen neemt u eigen verantwoordelijkheid voor deelname aan het Lifestyle Mastery Programma
 • Middels registratie kan het resultaat van het Lifestyle Mastery Programma gemonitord worden;
 • Met geanonimiseerde data kan benchmarking worden toegepast.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

 • Toestemming: De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u als deelnemer zelf verantwoordelijkheid draagt voor deelname aan het Lifestyle Mastery Programma. U heeft hiervoor getekend.
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lifestyle Mastery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als het Lifestyle Mastery Programma eindigt worden al uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lifestyle Mastery verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de opdrachtgever van het betreffende programma, de organisatie waar de deelnemer in dienst is worden alleen geanonimiseerde gegevens gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lifestyle Mastery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michiel@lifestylemastery.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lifestyle Mastery wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lifestyle Mastery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michiel@lifestylemastery.nl

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.